Montáž trafostanic

C-trafostaniceNabízíme montáž distribučních trafostanic NN a VN kioskového provedení nebo venkovního provedení (na sloupech). Úroveň 22 /NN. vč. kabelových souborů. Zajišťujeme také jejich revizi a opravy.


                        


                    Kontaktujte nás!

Příloha