Výkopové a zemní práce

F-vykopove0Součástí našich služeb jsou i zemní a výkopové práce.

Zemní práce provádíme včetně definitivní úpravy, tj. zádlažby,  úpravy povrchů až po předání pozemků provozovatelům komunikací a majitelům pozemků. 

Disponujeme veškerou potřebnou technikou pro tyto činnosti - nákladní vozidla, autojeřáby, bagry, montážní plošiny...

Kontaktujte nás!

Příloha